Polityka prywatności

Opis konferencji

The conference „Understand and Describe Life”will showcase technological advances and their innovative biological applications for understanding life from different angles, including structural and molecular biology, single-cell and population-wide studies, synthetic biology and cell engineering, as well as data science.Zakres niniejszej informacji o polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa kryteria i warunki, na jakich konferencja Understand and Describe Life Conference gromadzi, przetwarza, przechowuje i przekazuje dane osobowe, sposób zapewnienia poufności takich informacji, a także wszelkie prawa i / lub regulacje wdrożone lub uchwalone zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. Na potrzeby uczestnictwa w konferencji:
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
 2. Ze względów bezpieczeństwa
  • Ciasteczka
  • Adres IP
  • Czas dostępu

Podanie powyższych informacji jest konieczne i jeśli zdecydujesz się nie podawać pewnych informacji, możesz nie być w stanie wziąć udziału w konferencji

Administrator danych

Cel i sposób przetwarzania Twoich danych określa Administrator danych, którym jest:

INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ul. Z. Noskowskiego 12-14, 61-704 Poznań, Polska (PCSS). Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. +48 61 8582044, email: dpo@ibch.poznan.pl

Podstawa prawna

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • Twojej zgody;
 • Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń dla obrony przed nimi oraz w celu zapewnienia rozliczalności, którym jest wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Kiedy i jak udostępniamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe w razie potrzeby mogą zostać ujawnione upoważnionym pracownikom Instytutu, podmiotom za pomocą których Administrator realizuje cele na podstawie zawartych umów oraz mogą a w razie konieczności zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przechowywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane co najmniej do zakończenia konferencji 15.11.2023 r. Po tym okresie Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów archiwalnych.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, stosujemy następujące środki:

 • Minimalizacja i pseudonimizacja gromadzonych przez nas danych osobowych;
 • Wielowarstwowe zapory sieciowe, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu z zewnątrz;
 • Zarządzanie, ograniczanie i kontrolowanie dostępu do danych osobowych;
 • Kopie zapasowe i redundancja;
 • Regularne testowanie skuteczności wdrożonych środków;
 • Bezpieczeństwo i szyfrowane kanały komunikacji.

Twoje prawa

Masz prawo do: żądania dostępu do swoich danych; poprosić nas o sprostowanie informacji; cofnięcia zgody co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z praw tych można skorzystać, kierując stosowne żądanie do Administratora.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.