Projekt dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Doskonała nauka II”
Logo Minister of Education and Science

Understand and Describe Life Conference

Contact:
konferencja@ibch.poznan.pl
+48 61 8528503 wew 1183
+48 698 103 607
© Copyright 2023 ICHB PAN