Konferencja

Zrozumieć i opisać
życie

Poznań 13-15 listopada 2023

Konferencja "Zrozumieć i opisać życie" będzie okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnięć technologicznych i ich innowacyjnych zastosowań w naukach przyrodniczych. Chcemy wspólnie z Państwem przyjrzeć się wybranym aspektom życia z różnych perspektyw, w tym biologii strukturalnej i molekularnej, badań pojedynczych komórek i całej populacji, biologii syntetycznej i inżynierii komórkowej, a także analizy danych.

Aby konferencja była okazją do ożywionych interdyscyplinarnych dyskusji, serdecznie zachęcamy do udziału naukowców z różnych środowisk. Oprócz panelu znamienitych międzynarodowych prelegentów, wybrani uczestnicy konferencji mają szansę na wygłoszenie prezentacji, po wcześniejszej ocenie streszczenia wystąpienia przez Komitet Naukowy konferencji.

Do zobaczenia w listopadzie w Poznaniu!

Poznań 13-15 listopada 2023

Sesje

Życie na poziomie molekularnym

Biologia komórkowa jest konsekwencją interakcji molekularnych i przemian chemicznych. Dzięki bezprecedensowemu tempu rozwoju technologicznego możemy teraz przyjrzeć się życiu i zrozumieć je na poziomie pojedynczych cząsteczek. W tej sesji przedstawimy rozwój i zastosowania narzędzi molekularnych i metodologii do badania i zmiany procesów biologicznych. Od przełomowego obrazowania nanometrowego (np. obrazowanie fluorescencyjne MINFLUX o ultra-super rozdzielczości), przez sub-nanometrowe podejścia strukturalne (krystalografia makromolekularna i krio-EM), po rozwój nowych bioaktywnych cząsteczek oraz podejść terapeutycznych i diagnostycznych. Umożliwiły bezprecedensowe badania życia w rozdzielczości pojedynczej komórki. Sesja ta zgromadzi badaczy, którzy zajmują się kwestiami biologicznymi, stosując techniki pojedynczych komórek, od klasycznej cytometrii przepływowej po nowe podejścia do sekwencjonowania, aby zrozumieć złożoność życia na poziomie podstawowym.

Życie na poziomie pojedynczych komórek

Ostatnie postępy technologiczne umożliwiły bezprecedensowe badania życia w rozdzielczości pojedynczej komórki. Sesja ta zgromadzi badaczy, którzy zajmują się kwestiami biologicznymi, stosując techniki pojedynczych komórek, od klasycznej cytometrii przepływowej po nowe podejścia do sekwencjonowania, aby zrozumieć złożoność życia na poziomie podstawowym.

Życie na poziomie organizmu

Wypracowane ewolucyjnie, funkcjonowanie organizmu opiera się na skomplikowanej sieci połączeń pomiędzy różnymi typami komórek, tkanek i narządów. Zaawansowane technologie, w tym różne podejścia omiczne i obrazowanie na żywo, pomagają nam pochylić się nad tą złożonością. W tej sesji spróbujemy zająć się tą zawiłością z perspektywy całego organizmu.

Życie na poziomie populacji

Badania na skalę populacyjną nabrały prawdziwego rozpędu dzięki zastosowaniu wysokoprzepustowych technologii. Dane populacyjne zebrane w ciągu ostatnich trzech dekad stanowią podstawę do rozpoznania wielu niezbadanych zjawisk leżących u podstaw długości życia, zdrowia, dziedziczności, wzajemnych relacji i ewolucji całych społeczności. Prezentowana sesja poświęcona będzie wykorzystaniu nowoczesnych technologii do zrozumienia wizji życia z perspektywy populacji.

Syntetyczne życie

Współczesna inżynieria kwasów nukleinowych oferuje narzędzia pozwalające na tworzenie syntetycznych genów oraz racjonalne modyfikacje genomów i transkryptomów. To z kolei pozwala na inżynierię proteomów i metabolomów, i w konsekwencji umożliwia tworzenia zupełnie nowych układów biologicznych. Podczas tej sesji omówimy możliwości i ograniczenia biologii syntetycznej oraz jej wpływ na postęp w innych dziedzinach nauki.

Życie cyfrowe i wirtualne

Od wielu lat, wraz z dostępnością coraz większej mocy obliczeniowej oraz rozwojem specjalistycznych technik przetwarzania i analizy danych, podejście in silico zyskuje na znaczeniu. Obecnie jest ono szeroko stosowane do opisu, modelowania, symulacji i wizualizacji procesów biologicznych i medycznych, stanowiąc podstawę biologii obliczeniowej i biomedycyny obliczeniowej. Celem badań w tych dziedzinach jest dostarczenie wysokiej wierności opisu i przewidywania zachowania złożonych systemów biologicznych i biomedycznych. Mają one fundamentalną wartość naukową i bezpośrednio implikują powstawanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które stanowią istotne wsparcie dla klinicystów w podejmowaniu decyzji diagnostycznych w obliczu coraz większej ilości dostępnych danych.

Keynote Speakers

Advanced post-processing of coronary computed tomography images - benefits for patients and health professionals.
AI support in diagnosis and treatment of complicate cardiovascular patients
Hybrid algorithms on a photonic quantum processor
Brunel University London
Simulating conflict-driven population displacement using large-scale computing
University of Gdansk
Self-assembly peptides – new way in antimicrobial and anticancer research
SUBJECT: 
Adam Mickiewicz University, Poznań
RPS26 a novel RAN translation modifier of RNA harboring expanded CGG repeats in Fragile X-associated syndrome
SUBJECT: 
Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences
Hidden landscape of tumorigenesis-driving mutations in Tuberous Sclerosis Complex
Adam Mickiewicz University, Poznań
Crossover recombination from the population perspective: interplay between meiotic recombination and polymorphism in plants
Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences
New Huntington’s disease mouse models prove mutant RNA contribution to phenotype
Adam Mickiewicz University in Poznań
A ligand-receptor interactome atlas of the zebrafish
Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences
Isolating Purkinje Cell Nuclei: A Gateway to Understanding SCA7 Pathology
10x Genomics B.V.
Enter the resolution revolution with single cell spatial transcriptomics
Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences
RNA G-quadruplexes – noncanonical structures from the influenza A virus genome
International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw
Dynamic assembly of RNA targeting complexes in bacteria
Adam Mickiewicz University, Poznań
Mechanosignaling in the Differentiation and Expansion of Human Pancreatic Beta Cells
SUBJECT: 
The Cardinal Stefan Wyszyński Institute of Cardiology
Dioscuri Centre for Chromatin Biology and Epigenomics, Nencki Institute of Experimental Biology, PAS
Molecular signature of primate astrocytes reveals pathways and regulatory changes contributing to brain evolution.
KTH Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden
HPC for Life Science Research: Advanced Applications for Extreme-scale Biomolecular Simulations
Department of Chemical Biology and Bioimaging, Wrocław University of Science and Technology
In search of perfection - the phenomenon of unnatural amino acids
SUBJECT: 
International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw
Complex metabolic pathways of mRNA therapeutics
SUBJECT: 
Jagiellonian University in Krakow
Advanced Models for Comprehensive Understanding of Viral Infection
Department of Forensic Medicine, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń
Prediction of human biogeographic ancestry within Europe
Department of molecular cell biology, Weizmann Institute of science
How molecular biology and evolution will shape the diagnostics of blood malignancies
The Centre of Excellence for Neural Plasticity and Brain Disorders (BRAINCITY), Nencki Institute of Experimental Biology
The Central Amygdala as a Motivational Hub: Paving the Way for Personalized Therapies in Behavioral Disorders
International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw
Extracellular Vesicles in Reproductive Adaptation: A Tale of C. elegans' Response to Internal and External Stimuli.
Louvain Institute of Biomolecular Science and Technology, UCLouvain
Aquaporins: key ubiquitous channels for plant physiology
The International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, Polish Academy of Sciences
Protein homeostasis at the crossroads to mitochondria
Laboratory of Molecular Neurobiology, Nencki Institute, Warsaw, Poland
Tumor microenvironment at single-cell resolution - unraveling transcriptional and spatial heterogeneity of immune cells.
Scientific Director, Berlin Institute for Medical Systems Biology in the Max Delbrück Center; Professor, Charité - Universitätsmedizin Berlin
Single Cell Resolution Omics & Artificial Intelligence for Personalized Medicine
Malopolska Centre of Biotechnology, Jagiellonian University
tRNAslational control of eukaryotic gene expression
The International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, Polish Academy of Sciences
Quality control by the spliceosome and its unexpected consequences for the cell
EMBL, Cell Biology and Biophysics Unit, Heidelberg, Max Perutz Labs, University of Vienna, Department of Structural and Computational Biology,
Superresolution microscopy for structural cell biology

Program

09:00
 - 11:10
14 listopad
Życie na poziomie molekularnym
PIERWSZA SESJA
: Jacek Kolanowski (chair)
Jonas Ries
 – 9:00
Superresolution microscopy for structural cell biology
Magda Konarska
 – 9:40
Quality control by the spliceosome and its unexpected consequences for the cell
Sebastian Glatt
 – 10:05
tRNAslational control of eukaryotic gene expression
Maksim Serdakov
 – 10:30
Dynamic assembly of RNA targeting complexes in bacteria
Marta Szabat
 – 10:50
RNA G-quadruplexes – noncanonical structures from the influenza A virus genome
11:10
 - 11:40
14 listopad
Przerwa
Przerwa kawowa
11:40
 - 13:50
14 listopad
Życie na poziomie pojedynczych komórek
Druga sesja
: Paulina Jackowiak (chair)
Nikolaus Rajewsky
 – 11:40
Single Cell Resolution Omics & Artificial Intelligence for Personalized Medicine
Bożena Kamińska-Kaczmarek
 – 12:20
Tumor microenvironment at single-cell resolution - unraveling transcriptional and spatial heterogeneity of immune cells.
Agnieszka Chacińska
 – 12:45
Protein homeostasis at the crossroads to mitochondria
Agnieszka Ciesielska
 – 13:10
Enter the resolution revolution with single cell spatial transcriptomics
Paweł Świtoński
 – 13:30
Isolating Purkinje Cell Nuclei: A Gateway to Understanding SCA7 Pathology
13:50
 - 14:50
14 listopad
Przerwa
Przerwa obiadowa
14:50
 - 17:00
14 listopad
Życie na poziomie organizmu
trzecia sesja
: Michał Jasiński (chair)
François Chaumont
 – 14:50
Aquaporins: key ubiquitous channels for plant physiology
Ewelina Knapska
 – 15:30
The Central Amygdala as a Motivational Hub: Paving the Way for Personalized Therapies in Behavioral Disorders
Wojciech Pokrzywa
 – 15:55
Extracellular Vesicles in Reproductive Adaptation: A Tale of C. elegans' Response to Internal and External Stimuli.
Savani Anbalagan
 – 16:20
A ligand-receptor interactome atlas of the zebrafish
Łukasz Przybył
 – 16:40
New Huntington’s disease mouse models prove mutant RNA contribution to phenotype
17:30
 - 18:00
14 listopad
Koncert (na zaproszenie)
18:00
 - 21:00
14 listopad
Kolacja (na zaproszenie)

Miejsce

Concordia Design Poznań

ZWIERZYNIECKA 3, 60-813 POZNAŃ

Concordia Design Poznań

Scientific and Organising committee

Scientific committee

prof. Paweł Bednarek
dr hab. Krzysztof Brzeziński
dr hab. Maciej Figiel
prof. Marek Figlerowicz
dr hab. Agnieszka Fiszer
dr hab. Luiza Handschuh
dr hab. Paulina Jackowiak
prof. Michał Jasiński
dr hab. Jacek Kolanowski
prof. Piotr Kozłowski
dr hab. Krzysztof Kurowski
dr hab. Magdalena Łuczak
dr Cezary Mazurek
dr hab. Marta Olejniczak
prof. Anna Pasternak
mgr Tomasz Piontek
dr hab. Miłosz Ruszkowski
dr hab. Agata Tyczewska
dr hab. Anna Urbanowicz
prof. Eliza Wyszko

Organising committee

prof. Marek Figlerowicz 
dr hab. Luiza Handschuh
dr hab. Paulina Jackowiak
prof. Michał Jasiński
dr hab. Jacek Kolanowski
mgr Agnieszka Konrad
mgr Elżbieta Kopińska
dr Natalia Koralewska
dr hab. Edyta Kościańska
dr Cezary Odrzygóźdź
dr hab. Marta Olejniczak
mgr Tomasz Piontek

Miejsce

Concordia Design Poznań

ZWIERZYNIECKA 3, 60-813 POZNAŃ