Sesje

09:00
 - 11:10
14 listopad
Molekuły
Molekuły
Życie na poziomie molekularnym
PIERWSZA SESJA
Biologia komórkowa jest konsekwencją interakcji molekularnych i przemian chemicznych. Dzięki bezprecedensowemu tempu rozwoju technologicznego możemy teraz przyjrzeć się życiu i zrozumieć je na poziomie pojedynczych cząsteczek. W tej sesji przedstawimy rozwój i zastosowania narzędzi molekularnych i metodologii do badania i zmiany procesów biologicznych. Od przełomowego obrazowania nanometrowego (np. obrazowanie fluorescencyjne MINFLUX o ultra-super rozdzielczości), przez sub-nanometrowe podejścia strukturalne (krystalografia makromolekularna i krio-EM), po rozwój nowych bioaktywnych cząsteczek oraz podejść terapeutycznych i diagnostycznych. Umożliwiły bezprecedensowe badania życia w rozdzielczości pojedynczej komórki. Sesja ta zgromadzi badaczy, którzy zajmują się kwestiami biologicznymi, stosując techniki pojedynczych komórek, od klasycznej cytometrii przepływowej po nowe podejścia do sekwencjonowania, aby zrozumieć złożoność życia na poziomie podstawowym.
CHAIR
Jacek Kolanowski
SPEAKERS
Jonas Ries
 – 9:00
Superresolution microscopy for structural cell biology
Magda Konarska
 – 9:40
Quality control by the spliceosome and its unexpected consequences for the cell
Sebastian Glatt
 – 10:05
tRNAslational control of eukaryotic gene expression
Maksim Serdakov
 – 10:30
Dynamic assembly of RNA targeting complexes in bacteria
Marta Szabat
 – 10:50
RNA G-quadruplexes – noncanonical structures from the influenza A virus genome
11:40
 - 13:50
14 listopad
Komórki
Komórki
Życie na poziomie pojedynczych komórek
Druga sesja
Ostatnie postępy technologiczne umożliwiły bezprecedensowe badania życia w rozdzielczości pojedynczej komórki. Sesja ta zgromadzi badaczy, którzy zajmują się kwestiami biologicznymi, stosując techniki pojedynczych komórek, od klasycznej cytometrii przepływowej po nowe podejścia do sekwencjonowania, aby zrozumieć złożoność życia na poziomie podstawowym.
CHAIR
Paulina Jackowiak
SPEAKERS
Nikolaus Rajewsky
 – 11:40
Single Cell Resolution Omics & Artificial Intelligence for Personalized Medicine
Bożena Kamińska-Kaczmarek
 – 12:20
Tumor microenvironment at single-cell resolution - unraveling transcriptional and spatial heterogeneity of immune cells.
Agnieszka Chacińska
 – 12:45
Protein homeostasis at the crossroads to mitochondria
Agnieszka Ciesielska
 – 13:10
Enter the resolution revolution with single cell spatial transcriptomics
Paweł Świtoński
 – 13:30
Isolating Purkinje Cell Nuclei: A Gateway to Understanding SCA7 Pathology
14:50
 - 17:00
14 listopad
Mysz
Mysz
Życie na poziomie organizmu
trzecia sesja
Wypracowane ewolucyjnie, funkcjonowanie organizmu opiera się na skomplikowanej sieci połączeń pomiędzy różnymi typami komórek, tkanek i narządów. Zaawansowane technologie, w tym różne podejścia omiczne i obrazowanie na żywo, pomagają nam pochylić się nad tą złożonością. W tej sesji spróbujemy zająć się tą zawiłością z perspektywy całego organizmu.
CHAIR
Michał Jasiński
SPEAKERS
François Chaumont
 – 14:50
Aquaporins: key ubiquitous channels for plant physiology
Ewelina Knapska
 – 15:30
The Central Amygdala as a Motivational Hub: Paving the Way for Personalized Therapies in Behavioral Disorders
Wojciech Pokrzywa
 – 15:55
Extracellular Vesicles in Reproductive Adaptation: A Tale of C. elegans' Response to Internal and External Stimuli.
Savani Anbalagan
 – 16:20
A ligand-receptor interactome atlas of the zebrafish
Łukasz Przybył
 – 16:40
New Huntington’s disease mouse models prove mutant RNA contribution to phenotype
09:00
 - 11:10
15 listopada
Ludzie idący po ulicy
Ludzie idący po ulicy
Życie na poziomie populacji
czwarta sesja
Badania na skalę populacyjną nabrały prawdziwego rozpędu dzięki zastosowaniu wysokoprzepustowych technologii. Dane populacyjne zebrane w ciągu ostatnich trzech dekad stanowią podstawę do rozpoznania wielu niezbadanych zjawisk leżących u podstaw długości życia, zdrowia, dziedziczności, wzajemnych relacji i ewolucji całych społeczności. Prezentowana sesja poświęcona będzie wykorzystaniu nowoczesnych technologii do zrozumienia wizji życia z perspektywy populacji.
CHAIR
Luiza Handschuh
SPEAKERS
Liran Shlush
 – 9:00
How molecular biology and evolution will shape the diagnostics of blood malignancies
Tomasz Grzybowski
 – 9:40
Prediction of human biogeographic ancestry within Europe
Krzysztof Pyrć
 – 10:05
Advanced Models for Comprehensive Understanding of Viral Infection
Piotr Ziółkowski 
 – 10:30
Crossover recombination from the population perspective: interplay between meiotic recombination and polymorphism in plants
Katarzyna Klonowska
 – 10:50
Hidden landscape of tumorigenesis-driving mutations in Tuberous Sclerosis Complex
11:40
 - 13:50
15 listopada
Model DNA
Model DNA
Syntetyczne życie
piąta sesja
Współczesna inżynieria kwasów nukleinowych oferuje narzędzia pozwalające na tworzenie syntetycznych genów oraz racjonalne modyfikacje genomów i transkryptomów. To z kolei pozwala na inżynierię proteomów i metabolomów, i w konsekwencji umożliwia tworzenia zupełnie nowych układów biologicznych. Podczas tej sesji omówimy możliwości i ograniczenia biologii syntetycznej oraz jej wpływ na postęp w innych dziedzinach nauki.
CHAIR
Marta Olejniczak
SPEAKERS
Andrzej Dziembowski
 – 11:40
Complex metabolic pathways of mRNA therapeutics
Małgorzata Borowiak
 – 12:20
Mechanosignaling in the Differentiation and Expansion of Human Pancreatic Beta Cells
Marcin Drąg
 – 12:45
In search of perfection - the phenomenon of unnatural amino acids
Katarzyna Tutak
 – 13:10
RPS26 a novel RAN translation modifier of RNA harboring expanded CGG repeats in Fragile X-associated syndrome
Emilia Iłowska 
 – 13:30
Self-assembly peptides – new way in antimicrobial and anticancer research
14:50
 - 17:00
15 listopada
Ekran monitora z wykresami
Ekran monitora z wykresami
Życie cyfrowe i wirtualne
szósta sesja
Od wielu lat, wraz z dostępnością coraz większej mocy obliczeniowej oraz rozwojem specjalistycznych technik przetwarzania i analizy danych, podejście in silico zyskuje na znaczeniu. Obecnie jest ono szeroko stosowane do opisu, modelowania, symulacji i wizualizacji procesów biologicznych i medycznych, stanowiąc podstawę biologii obliczeniowej i biomedycyny obliczeniowej. Celem badań w tych dziedzinach jest dostarczenie wysokiej wierności opisu i przewidywania zachowania złożonych systemów biologicznych i biomedycznych. Mają one fundamentalną wartość naukową i bezpośrednio implikują powstawanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które stanowią istotne wsparcie dla klinicystów w podejmowaniu decyzji diagnostycznych w obliczu coraz większej ilości dostępnych danych.
CHAIR
Tomasz Piontek
SPEAKERS
Rossen Apostolov
 – 14:50
HPC for Life Science Research: Advanced Applications for Extreme-scale Biomolecular Simulations
Aleksandra Pękowska
 – 15:30
Molecular signature of primate astrocytes reveals pathways and regulatory changes contributing to brain evolution.
Cezary Kępka
 – 15:55
Jacek Kwieciński
 – 15:55
AI support in diagnosis and treatment of complicate cardiovascular patients
Mariusz Kruk
 – 15:55
Advanced post-processing of coronary computed tomography images - benefits for patients and health professionals.
Derek Groen
 – 16:20
Simulating conflict-driven population displacement using large-scale computing
Alexander Zelenka Martin
 – 16:40
Hybrid algorithms on a photonic quantum processor