Sesje

11:40
 - 13:50
15 listopad 2023
Model DNA
Syntetyczne życie
piąta sesja
Współczesna inżynieria kwasów nukleinowych oferuje narzędzia pozwalające na tworzenie syntetycznych genów oraz racjonalne modyfikacje genomów i transkryptomów. To z kolei pozwala na inżynierię proteomów i metabolomów, i w konsekwencji umożliwia tworzenia zupełnie nowych układów biologicznych. Podczas tej sesji omówimy możliwości i ograniczenia biologii syntetycznej oraz jej wpływ na postęp w innych dziedzinach nauki.
11:40
 - 13:50
Syntetyczne życie
piąta sesja
1700006400
Model DNA
Współczesna inżynieria kwasów nukleinowych oferuje narzędzia pozwalające na tworzenie syntetycznych genów oraz racjonalne modyfikacje genomów i transkryptomów. To z kolei pozwala na inżynierię proteomów i metabolomów, i w konsekwencji umożliwia tworzenia zupełnie nowych układów biologicznych. Podczas tej sesji omówimy możliwości i ograniczenia biologii syntetycznej oraz jej wpływ na postęp w innych dziedzinach nauki.